Kruimelspoor

Home

Vrijwilligers Nunspeet

Welkom bij Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet!
Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN) ondersteunt het vrijwilligerswerk in de gemeente Nunspeet. Het richt zich onder andere op het geven van informatie en advies, het beheer van de vrijwilligersvacturebank en het opzetten van een cursuspakket voor vrijwilligers. Daarnaast worden ook regelmatig projecten uitgevoerd en activiteiten gepland zoals NL DOET en de uitreiking van de Vrijwilligersprijs. Het SVN richt zijn werkzaamheden op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligers
U vindt het SVN in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u altijd bij het servicepunt binnenlopen. U kunt dan gaan zitten aan de leestafel, een kopje koffie drinken en onze vacaturemap doorbladeren. Op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00-12.30 uur zijn de medewerkers van het SVN aanwezig om u te helpen bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. De coördinator is op dinsdag tot en met donderdag aanwezig. De medewerkers zijn van harte bereid uw vragen op het gebied van vrijwilligerswerk te beantwoorden. U kunt hierbij denken aan vragen over bijvoorbeeld onkostenvergoedingen, wet- en regelgeving, cursussen voor vrijwilligers en vragen rondom maatschappelijke stages.

Vrijwilligersorganisaties
Vertegenwoordigers of coördinatoren van (vrijwilligers)organisaties kunnen ook bij het servicepunt terecht voor informatie en advies. U kunt dan denken aan advies over PR en communicatie, het werven en begeleiden van vrijwilligers, het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan of informatie over maatschappelijke stages.
 

Klikt u hier voor de folder over vrijwilligerswerk.

Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet                          Openingstijden
Bezoekadres: Markt 1                                                       Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00-12.30 uur
8071 GJ  NUNSPEET                                                         zijn de medewerkers van het servicepunt aanwezig om u te helpen bij
Telefoonnummer: (0341) 25 92 55                                    het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.
E-mail: servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl                   De coördinator is op dinsdag tot en met donderdag aanwezig.

                
                                          
 

Vrijwilligers Nunspeet