Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Een maatschappelijke beursvloer is daar een voorbeeld van. Hieronder staat een verslag van een beursvloer die in 2015 plaats heeft gevonden.

Heeft u belangstelling om mee te werken aan een beursvloer, of aan een andere vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen? Neem dan contact op met het Servicepunt Vrijwilligers.

Succes!!
Ruim 160 matches zijn gemaakt op de Beursvloer Nunspeet. Een geweldig resultaat! Het was de eerste keer dat deze beursvloer specifiek voor de gemeente Nunspeet werd georganiseerd. 27 bedrijven en 35 maatschappelijke organisaties hebben hier aan deel genomen. Dit gemeleerd gezelschap wist met elkaar 160 matches tot stand te brengen. Matches waarbij vraag en aanbod op creatieve manier werden afgesloten.

Rondleidingen in de Ukraine, appeltaarten, en workshops werden afgewisseld met adviesgesprekken, materiaal en personele inzet. De deelnemers waren zo fanatiek dat Burgemeester van Hemmen de ondertekening van de matches niet bij kon houden. De verzorging van NH Sparrenhorst was voortreffelijk.  De sfeer was energiek en dynamisch. Volgens de deelnemers was dit zeker voor herhaling vatbaar!

Wat is een beursvloer?
Een beursvloer is een plaats waar verschillende werelden elkaar ontmoeten en versterken: bedrijven, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Tijdens het evenement worden vraag en aanbod in de meest brede zin verhandeld. Menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit of faciliteiten, het maakt niets uit. De portemonnee blijft daarbij gesloten. Het doel? Zo veel mogelijk matches!

Hoe gaat de beursvloer in z’n werk?
Na de ontvangst met een drankje en een heerlijk buffet klinkt het startsignaal en komt de beursvloer tot leven. Zo’n twee uur lang zoeken vertegenwoordigers van maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties hét bedrijf of dé organisatie op die hen aan adviezen, materialen of menskracht kan helpen.
Dit vindt plaats in de themahoeken, men stelt zich voor aan de andere partij en probeert deze te interesseren voor hun missie. Hoekmannen en -vrouwen brengen partijen bij elkaar. Iedereen praat met iedereen. De matches worden digitaal vastgelegd tot het moment dat de beursvloer eindigt. Tijdens de afronding zijn de matches zichtbaar op een groot scherm en passeren de meest ludieke matches de revue.

Ter voorbereiding op de Beursvloer krijgen de maatschappelijke organisaties een workshop aangeboden.

Meer informatie over de Beursvloer is terug te vinden op www.beursvloernunspeet.nl.
 

Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet                          Openingstijden
Bezoekadres: Markt 1                                                       Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00-12.30 uur
8071 GJ  NUNSPEET                                                         zijn de medewerkers van het servicepunt aanwezig om u te helpen bij
Telefoonnummer: (0341) 25 92 55                                    het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.
E-mail: servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl                   De coördinator is op dinsdag tot en met donderdag aanwezig.

                
                                          
 

Vrijwilligers Nunspeet